Miscellanious

Screw you, Xi Jinping

Läser i media att en kinesisk statsägd tidning säger att Sverige borde fördömas av EU för vår hantering av Corona-viruset. Jag säger: Screw you, Xi Jinping! Man kan inte komma och uttala sig negativt om Sveriges hantering av denna mycket svåra situation när man själv visar sitt diktatoriska ansikte genom att avskeda läkare som talar …

Screw you, Xi Jinping Read More »

Welcome to my site

In case you find something interesting here feel free to reuse the information according the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Scroll to Top