När säkerhetskopierade du din dator senast?

Déjà Dup version 42.6

Om du inte minns när du senast säkerhetskopierade din dator så är det illa men faktum är att det är ännu värre om du inte minns när du senast kontrollerade att din säkerhetskopia kan återställas.

Jag använder Déjà Dup för att automatiskt skapa dagliga säkerhetskopior av hårddisken i min dator. Säkerhetskopiorna sparar jag på en filserver i mitt nätverk. Även om säkerhetskopiorna är krypterade så har jag aldrig ens för ett ögonblick funderat på att lagra dem i det så kallade molnet eftersom molnet inte är något annat än någon annans dator (dvs en dator som jag inte har kontroll över).

Första gången du säkerhetskopierar din hårddisk så tar det rätt lång tid men därefter är det bara skillnaderna från förra säkerhetskopieringen som lagras, bara de filer jag lagt till/tagit bort/modifierat kopieras över till filservern. Varannan månad skapas en helt ny säkerhetskopia för att säkerställa att inte en skadad backup-fil omöjliggör en återställning.

Om jag raderade en fil för en vecka sedan så kan jag alltså idag återställa den genom att i Déjà Dup välja ett datum när filen fanns och återställa den.

Med jämna mellanrum, ungefär var tredje vecka, så testar jag att återställa en fil för att se att allt fungerar. Jag säkerhetskopierar aldrig program, bara data och dokument.

För cirka tre år sedan slutade min dåvarande laptop att fungera. När väl en ny laptop landade på mitt bord så tog det mig totalt cirka fyra timmar innan den nya datorn var i ett sådant skick att jag kunde fortsätta jobba utan att ha förlorat speciellt mycket data (säkerhetskopieringen gjordes på natten när jag som varefter laptopen dog).

Sammanfattning

Det är viktigt att säkerhetskopiera sin dator med regelbundenhet och det är exakt lika viktigt att kontrollera att man kan återställa filer från säkerhetskopian.

Scroll to Top