Screw you, Xi Jinping

Läser i media att en kinesisk statsägd tidning säger att Sverige borde fördömas av EU för vår hantering av Corona-viruset.

Jag säger: Screw you, Xi Jinping!

Man kan inte komma och uttala sig negativt om Sveriges hantering av denna mycket svåra situation när man själv visar sitt diktatoriska ansikte genom att avskeda läkare som talar i klartext om viruset, när man svetsar igen portarna till hyreshus för att invånarna inte ska komma ut och när man griper en svensk medborgare i Thailand och för honom till Kina.

Det senaste utspelet är inget annat än ett drag i schackpartiet där bokförläggaren Gui Minhai står i centrum.

Mitt förslag är att alla surfar in på https://freeguiminhai.org/ och tar del av deras nyhetsbrev.

Och under tiden, så att inget är oklart: Screw you, Xi Jinping!

Scroll to Top